FORMGIVNING

LUFTHANSA

 
 

Genom att slå ihop estetiken från Lufthansas toolbox och traditionella bokstavsplanscher skapade vi typografiska affischer för Lufthansa. affischerna går nu att köpa här.

AD + Original: Jag och malin nyström